openssl_x509_export_to_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_x509_export_to_fileExports a certificate to file

Descrierea

openssl_x509_export_to_file ( mixed $x509 , string $outfilename [, bool $notext = TRUE ] ) : bool

openssl_x509_export_to_file() stores x509 into a file named by outfilename in a PEM encoded format.

Parametri

x509

Accesați Parametrii cheilor/certificatelor pentru a obține lista valorilor valide.

outfilename

Path to the output file.

notext

Parametrul opțional notext afectează detalierea ieșirilor; dacă este FALSE atunci informații suplimentare lizibile de către om sunt incluse în ieșiri. Valoarea implicită a notext este TRUE.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top