PHP 7.3.14 Released

PDF_activate_item

(PECL pdflib >= 2.0.0)

PDF_activate_itemActivează un element de structură sau un alt element de conținut

Descrierea

PDF_activate_item ( resource $pdfdoc , int $id ) : bool

Activează un element de structură sau un alt element de conținut creat anterior. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top