PHP 7.3.14 Released

PDF_add_annotation

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_add_annotationAdaugă o adnotare [învechit]

Descrierea

Această funcție este învechită, utilizați PDF_create_annotation() cu parametrul type=Text în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top