PDF_add_thumbnail

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_add_thumbnailAdaugă o miniatură pentru pagina curentă

Descrierea

PDF_add_thumbnail ( resource $pdfdoc , int $image ) : bool

Adaugă o imagine existentă în calitate de miniatură pentru pagina curentă. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top