PHP 7.4.0RC4 Released!

PDF_arc

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_arcDesenează un segment de arc de circumferință contra sensului acelor de ceasornic

Descrierea

PDF_arc ( resource $p , float $x , float $y , float $r , float $alpha , float $beta ) : bool

Adaugă un arc de circumferință contra sensului acelor de ceasornic.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top