PDF_arcn

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_arcnDesenează un segment de arc de circumferință în sensul acelor de ceasornic

Descrierea

PDF_arcn ( resource $p , float $x , float $y , float $r , float $alpha , float $beta ) : bool

Cu excepția direcției de desenare, această funcție se comportă exact ca PDF_arc().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top