PHP 7.3.14 Released

PDF_begin_layer

(PECL pdflib >= 2.0.0)

PDF_begin_layerÎncepe un strat

Descrierea

PDF_begin_layer ( resource $pdfdoc , int $layer ) : bool

Începe un strat pentru ieșiri ulterioare pe pagină. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Această funcție necesită PDF 1.5.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top