PHP 7.4.9 Released!

PDF_begin_page_ext

(PECL pdflib >= 2.0.0)

PDF_begin_page_extÎncepe o pagină nouă

Descrierea

PDF_begin_page_ext ( resource $pdfdoc , float $width , float $height , string $optlist ) : bool

Adaugă o pagină nouă la document specificând diverse opțiuni. Parametrii width și height sunt dimensiunile paginii noi în puncte. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Dimensiunile cele mai des întâlnite ale paginilor în puncte
denumire dimensiune
A0 2380 x 3368
A1 1684 x 2380
A2 1190 x 1684
A3 842 x 1190
A4 595 x 842
A5 421 x 595
A6 297 x 421
B5 501 x 709
letter (8.5" x 11") 612 x 792
legal (8.5" x 14") 612 x 1008
ledger (17" x 11") 1224 x 792
11" x 17" 792 x 1224

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top