PDF_circle

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_circleDesenează un cerc

Descrierea

PDF_circle ( resource $pdfdoc , float $x , float $y , float $r ) : bool

Adaugă un cerc. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top