PHP 7.3.14 Released

PDF_close_pdi

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_close_pdiÎnchide documentul PDF de intrare [învechit]

Descrierea

PDF_close_pdi ( resource $p , int $doc ) : bool

Închide toate handle-urile deschise ale paginii și închide documentul PDF de intrare. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 7, utilizați PDF_close_pdi_document() în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top