PDF_close

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_closeÎnchite resursa PDF [învechit]

Descrierea

PDF_close ( resource $p ) : bool

Închide fișierul PDF generat și eliberează toate resursele legate de document. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 6, utilizați PDF_end_document() în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top