PHP 7.4.3 released

PDF_closepath_fill_stroke

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_closepath_fill_strokeÎnchide, umple și trasează calea curentă

Descrierea

PDF_closepath_fill_stroke ( resource $p ) : bool

Închide calea, o umple și o trasează. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top