The PHP Online Conference 2021

PDF_concat

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_concatConcatenează o matrice la MCT

Descrierea

PDF_concat ( resource $p , float $a , float $b , float $c , float $d , float $e , float $f ) : bool

Concatenează o matrice la matricea curentă de transformare (MCT). Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top