PHP Conference China 2020

PDF_create_field

(PECL pdflib >= 2.0.0)

PDF_create_fieldCreează un câmp în formular

Descrierea

PDF_create_field ( resource $pdfdoc , float $llx , float $lly , float $urx , float $ury , string $name , string $type , string $optlist ) : bool

Creează un câmp de formular pe pagina curentă, supus diferitor opțiuni.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top