PDF_create_fieldgroup

(PECL pdflib >= 2.0.0)

PDF_create_fieldgroupCreează un grup de câmpuri de formular

Descrierea

PDF_create_fieldgroup ( resource $pdfdoc , string $name , string $optlist ) : bool

Creează un grup de câmpuri de formular supus diverselor opțiuni.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top