PHP 7.4.0RC6 Released!

PDF_create_gstate

(PECL pdflib >= 2.0.0)

PDF_create_gstateCreează un obiect de stare grafică

Descrierea

PDF_create_gstate ( resource $pdfdoc , string $optlist ) : int

Creează un obiect de stare grafică, supus diverselor opțiuni.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top