SunshinePHP 2020 CFP Started

PDF_curveto

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_curvetoDesenează o curbă Bezier

Descrierea

PDF_curveto ( resource $p , float $x1 , float $y1 , float $x2 , float $y2 , float $x3 , float $y3 ) : bool

Desenează o curbă Bezier din punctul curent, utilizând alte 3 puncte de control. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
rod-php at thecomplex dot com
16 years ago
function pdf_ellipse_inscribed ($pdfobj,$x,$y,$width,$height) {
// Function to draw an ellipse inscribed in a rectangle
// described by lower left (x,y) with width and height.
    pdf_moveto($pdfobj, $x,$y+$height/2);
    pdf_curveto($pdfobj, $x,$y+$height/2,$x,$y+$height,$x+$width/2,$y+$height);
    pdf_curveto($pdfobj, $x+$width/2,$y+$height,$x+$width,$y+$height,$x+$width,$y+$height/2);
    pdf_curveto($pdfobj, $x+$width,$y+$height/2,$x+$width,$y,$x+$width/2,$y);
    pdf_curveto($pdfobj, $x+$width/2,$y,$x,$y,$x,$y+$height/2);
}
up
-1
rune at zedeler dot dk
14 years ago
Rod's function does not work (the thing produced is not even symmetrical).
Here is one that produces a correct approximation to an ellipse:

function pdf_ellipse ($pdfobj,$x,$y,$width,$height) {
// Function to draw an ellipse inscribed in a rectangle
// described by lower left (x,y) with width and height.
  $fac = (4*sqrt(2)-4)/3;
  $dx = $width*(1-$fac)/2;
  $dy = $height*(1-$fac)/2;
  pdf_moveto($pdfobj, $x,$y+$height/2);
  pdf_curveto($pdfobj, $x,$y+$height-$dy, $x+$dx,$y+$height, $x+$width/2,$y+$height);
  pdf_curveto($pdfobj, $x+$width-$dx,$y+$height, $x+$width,$y+$height-$dy, $x+$width,$y+$height/2);
  pdf_curveto($pdfobj, $x+$width,$y+$dy, $x+$width-$dx,$y, $x+$width/2,$y);
  pdf_curveto($pdfobj, $x+$dx,$y, $x,$y+$dy, $x,$y+$height/2);
}
To Top