PDF_delete

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_deleteElimină un obiect PDFlib

Descrierea

PDF_delete ( resource $pdfdoc ) : bool

Elimină un obiect PDFlib și eliberează toate resursele interne. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top