PHP Conference China 2020

PDF_end_layer

(PECL pdflib >= 2.0.0)

PDF_end_layerDezactivează toate straturile active

Descrierea

PDF_end_layer ( resource $pdfdoc ) : bool

Dezactivează toate straturile active. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Această funcție necesită PDF 1.5.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top