PHP 7.4.9 Released!

PDF_end_page_ext

(PECL pdflib >= 2.0.0)

PDF_end_page_extÎncheie o pagină

Descrierea

PDF_end_page_ext ( resource $pdfdoc , string $optlist ) : bool

Încheie o pagină și aplică diverse opțiuni. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top