PDF_end_page

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_end_pageÎncheie o pagină

Descrierea

PDF_end_page ( resource $p ) : bool

Încheie o pagină. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top