LoopRun Barcelona 2020

PDF_end_template

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_end_templateÎncheie un șablon

Descrierea

PDF_end_template ( resource $p ) : bool

Încheie definiția unui șablon. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top