PHP Conference China 2020

PDF_fit_pdi_page

(PECL pdflib >= 2.0.0)

PDF_fit_pdi_pagePlasează o pagină PDF importată

Descrierea

PDF_fit_pdi_page ( resource $pdfdoc , int $page , float $x , float $y , string $optlist ) : bool

Plasează o pagină PDF importată în pagina aleasă, supusă diferitor opțiuni. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top