PHP 7.4.9 Released!

PDF_get_errnum

(PECL pdflib >= 2.0.0)

PDF_get_errnumObține numărul erorii

Descrierea

PDF_get_errnum ( resource $pdfdoc ) : int

Obține numărul ultimei excepții emise sau motivul eșecului unui apel de funcție.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top