PHP 7.4.0RC2 Released!

PDF_get_fontsize

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_get_fontsizeManipularea fontului [învechit]

Descrierea

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 3, utilizați PDF_get_value() cu parametrul fontsize în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top