PHP Conference China 2020

PDF_get_minorversion

(PHP 4 >= 4.2.0, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_get_minorversionObține numărul minor al versiunii [învechit]

Descrierea

PDF_get_minorversion ( void ) : int

Întoarce numărul minor al versiunii PDFlib.

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 5, utilizați PDF_get_value() cu parametrul minor în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top