PHP 7.3.14 Released

PDF_info_table

(PECL pdflib >= 2.1.0)

PDF_info_tableObține informații despre tabel

Descrierea

PDF_info_table ( resource $pdfdoc , int $table , string $keyword ) : float

Obține informații despre cea mai recent plasată instanță a unui tabel.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top