PDF_info_textflow

(PECL pdflib >= 2.0.0)

PDF_info_textflowInterpelează starea textflow

Descrierea

PDF_info_textflow ( resource $pdfdoc , int $textflow , string $keyword ) : float

Interpelează starea curentă a unui textflow.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top