PDF_initgraphics

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_initgraphicsRestabilește starea grafică

Descrierea

PDF_initgraphics ( resource $p ) : bool

Restabilește toți parametrii de stare a culorilor și a graficii la valorile implicite. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top