PHP 7.3.14 Released

PDF_makespotcolor

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_makespotcolorCreează o culoare a punctului

Descrierea

PDF_makespotcolor ( resource $p , string $spotname ) : int

Găsește un nume încorporat al culorii punctului sau creează o culoare denumită a punctului pe baza culorii curente de hașurare. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
karaya at karaya dot cz
15 years ago
Pantone and HKS spot colors - it's not supported in free version PDFLib Lite
To Top