PDF_place_pdi_page

(PHP 4 >= 4.0.6, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_place_pdi_pagePlasează o pagină PDF [învechit]

Descrierea

PDF_place_pdi_page ( resource $pdfdoc , int $page , float $x , float $y , float $sx , float $sy ) : bool

Plasează o pagină PDF și îi modifică scara. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 5, utilizați PDF_fit_pdi_page() în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top