PDF_set_border_dash

(PHP 4 >= 4.0.1, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_set_border_dashStabilește stilul liniei bordurii adnotărilor [învechit]

Descrierea

PDF_set_border_dash ( resource $pdfdoc , float $black , float $white ) : bool

Stabilește stilul liniei bordurii diferitor tipuri de adnotări. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 6, utilizați opțiunea dasharray în PDF_create_annotation() în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top