PDF_set_border_style

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_set_border_styleStabilește stilul bordurii adnotărilor [învechit]

Descrierea

PDF_set_border_style ( resource $pdfdoc , string $style , float $width ) : bool

Stabilește stilul bordurii diferitor tipuri de adnotări. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 6, utilizați opțiunile borderstyle și linewidth în PDF_create_annotation() în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-4
Captain Len
15 years ago
If width = 0, the annotation borders will be invisible.
To Top