PDF_set_info

(PHP 4 >= 4.0.1, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_set_infoCompletează un câmp informațional al documentului

Descrierea

PDF_set_info ( resource $p , string $key , string $value ) : bool

Completează câmpul informațional key al documentului cu valoarea value. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-34
many dot uy at hotmail dot com
11 years ago
<?php
$pdf
= pdf_new();

pdf_open_file($pdf, "test.pdf");

// set PDF properties
pdf_set_info($pdf, "Author", "Martín Gonzalez");
pdf_set_info($pdf, "Title", "Test PDF");
pdf_set_info($pdf, "Creator", "Martín Gonzalez");
pdf_set_info($pdf, "Subject", "Test  PDF");

?>
To Top