LoopRun Barcelona 2020

PDF_set_text_pos

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_set_text_posStabilește poziția textului

Descrierea

PDF_set_text_pos ( resource $p , float $x , float $y ) : bool

Stabilește poziția pentru afișarea textului pe pagină. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top