PDF_set_word_spacing

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_set_word_spacingStabilește spațierea dintre cuvinte [învechit]

Descrierea

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 3, utilizați PDF_set_value() cu parametrul wordspacing în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top