PHP Conference China 2020

PDF_setdashpattern

(PECL pdflib >= 2.0.0)

PDF_setdashpatternStabilește tiparul liniei

Descrierea

PDF_setdashpattern ( resource $pdfdoc , string $optlist ) : bool

Stabilește tiparul liniei definit de o listă de opțiuni. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top