The PHP Online Conference 2021

PDF_setflat

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_setflatStabilește platitudinea

Descrierea

PDF_setflat ( resource $pdfdoc , float $flatness ) : bool

Stabilește parametrul platitudinii. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top