PHP 7.3.14 Released

PDF_setgray_fill

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_setgray_fillStabilește culoarea de umplere în sur [învechit]

Descrierea

PDF_setgray_fill ( resource $p , float $g ) : bool

Stabilește culoarea de umplere la o valoare a surului între 0 și 1 inclusiv. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 4, utilizați PDF_setcolor() în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top