LoopRun Barcelona 2020

PDF_setgray_stroke

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_setgray_strokeStabilește culoarea de trasare în sur [învechit]

Descrierea

PDF_setgray_stroke ( resource $p , float $g ) : bool

Stabilește culoarea curentă de trasare la o valoare a surului între 0 și 1 inclusiv. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 4, utilizați PDF_setcolor() în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top