PDF_setlinejoin

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_setlinejoinStabilește parametrul linejoin

Descrierea

PDF_setlinejoin ( resource $p , int $value ) : bool

Stabilește parametrul linejoin pentru a specifica forma de la unghiurile căilor ce se trasează. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
aRichboy at mac dot com
18 years ago
Where:
0 = Miter join
1 = Round join
2 = Bevel join
To Top