PDF_setmatrix

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_setmatrixStabilește matricea curentă de transformare

Descrierea

PDF_setmatrix ( resource $p , float $a , float $b , float $c , float $d , float $e , float $f ) : bool

Stabilește matricea curentă de transformare în mod explicit. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top