PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

PDF_setmiterlimit

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_setmiterlimitStabilește limita mitrei

Descrierea

PDF_setmiterlimit ( resource $pdfdoc , float $miter ) : bool

Stabilește limita mitrei. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top