PHP 7.3.14 Released

PDF_setrgbcolor_fill

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_setrgbcolor_fillStabilește valorile rgb ale culorii de umplere [învechit]

Descrierea

PDF_setrgbcolor_fill ( resource $p , float $red , float $green , float $blue ) : bool

Stabilește culoarea curentă de umplere la valorile RGB furnizate. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 4, utilizați PDF_setcolor() în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
philipp dot maske at location-bretagne dot de
16 years ago
It took some time to understand, that the float values have to be beetween beetween 0 and 1. If you use graphic tools like color-pickers etc. it is necessary to convert the RGB values frome the scale of 1 to 255 to 0 to 1.

Use this small function to make your life easier:

function pdf_setrgbcolor_fill_better($intPdfObj, $intRed, $intGreen, $intBlue) {
  if($intRed<=0||$intRed>255|| $intGreen<=0|| $intGreen>255|| $intBlue<=0|| $intBlue>255) return false;

  $floatRed        = $intRed/255;
  $floatGreen      = $intGreen/255;
  $floatBlue       = $intBlue/255;

  return pdf_setrgbcolor_fill ($intPdfObj, $floatRed, $floatGreen, $floatBlue);
  }

Have Fun!
Philipp
--
Mail:   philipp.maske@location-bretagne.de
WWW: http://www.location-bretagne.de
up
0
maske at chiquadrat dot de
18 years ago
the double values for each RGB color start at '0' and end at '1'. So use e.g. pdf_setrgbcolor_fill(int pdf_document,1,1,1) for white, pdf_setrgbcolor_fill(int pdf_document,0,0,0) for black or something in between for a mixed color.
To Top