PHP Conference China 2020

PDF_shading

(PECL pdflib >= 2.0.0)

PDF_shadingDefinește amestecarea

Descrierea

PDF_shading ( resource $pdfdoc , string $shtype , float $x0 , float $y0 , float $x1 , float $y1 , float $c1 , float $c2 , float $c3 , float $c4 , string $optlist ) : int

Definește un amestec dintre culoarea curentă de umplere și o altă culoare.

Această funcție necesită PDF 1.4 sau ulterior.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top