PDF_skew

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_skewDeformează oblic sistemul de coordonate

Descrierea

PDF_skew ( resource $p , float $alpha , float $beta ) : bool

Deformează oblic sistemul de coordonate în direcția x și y la alpha și beta grade respectiv. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top