PHP 7.4.9 Released!

PDF_suspend_page

(PECL pdflib >= 2.0.0)

PDF_suspend_pageSuspendează o pagină

Descrierea

PDF_suspend_page ( resource $pdfdoc , string $optlist ) : bool

Suspendează pagina curentă pentru ca ea să poată fi reluată ulterior cu PDF_resume_page().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top