Bulgaria PHP Conference 2019

phpdbg_break_file

(PHP 5 >= 5.6.3, PHP 7)

phpdbg_break_fileInserts a breakpoint at a line in a file

Descrierea

phpdbg_break_file ( string $file , int $line ) : void

Insert a breakpoint at the given line in the given file.

Parametri

file

The name of the file.

line

The line number.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top