PHP 8.0.3 Released!

posix_getrlimit

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_getrlimitReturn info about system resource limits

Descrierea

posix_getrlimit ( ) : array|false

posix_getrlimit() returns an array of information about the current resource's soft and hard limits.

Fiecare resursă are asociată o limită soft și hard. Limita soft este valoarea pe care nucleul o impune pentru resursa corespunzătoare. Limita hard acționează ca un plafon pentru limita soft. Un proces neprivilegiat poate să-și stabilească limita soft la o valoarea între 0 și limita hard, sau poate să-și micșoreze ireversibil limita hard.

Valorile întoarse

Returns an associative array of elements for each limit that is defined. Each limit has a soft and a hard limit.

List of possible limits returned
Limit name Limit description
core The maximum size of the core file. When 0, not core files are created. When core files are larger than this size, they will be truncated at this size.
totalmem The maximum size of the memory of the process, in bytes.
virtualmem The maximum size of the virtual memory for the process, in bytes.
data The maximum size of the data segment for the process, in bytes.
stack The maximum size of the process stack, in bytes.
rss The maximum number of virtual pages resident in RAM
maxproc The maximum number of processes that can be created for the real user ID of the calling process.
memlock The maximum number of bytes of memory that may be locked into RAM.
cpu The amount of time the process is allowed to use the CPU.
filesize The maximum size of the data segment for the process, in bytes.
openfiles One more than the maximum number of open file descriptors.
The function returns false on failure.

Exemple

Example #1 Example use of posix_getrlimit()

<?php

$limits 
posix_getrlimit();

print_r($limits);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Array
(
  [soft core] => 0
  [hard core] => unlimited
  [soft data] => unlimited
  [hard data] => unlimited
  [soft stack] => 8388608
  [hard stack] => unlimited
  [soft totalmem] => unlimited
  [hard totalmem] => unlimited
  [soft rss] => unlimited
  [hard rss] => unlimited
  [soft maxproc] => unlimited
  [hard maxproc] => unlimited
  [soft memlock] => unlimited
  [hard memlock] => unlimited
  [soft cpu] => unlimited
  [hard cpu] => unlimited
  [soft filesize] => unlimited
  [hard filesize] => unlimited
  [soft openfiles] => 1024
  [hard openfiles] => 1024
)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
petert at tebault dot org
20 years ago
The array returned (on a RH6.2 box) is:
     soft core = 0
     hard core = unlimited
     soft data = unlimited
     hard data = unlimited
     soft stack = 8388608
     hard stack = unlimited
     soft totalmem = unlimited
     hard totalmem = unlimited
     soft rss = unlimited
     hard rss = unlimited
     soft maxproc = 2048
     hard maxproc = 2048
     soft memlock = unlimited
     hard memlock = unlimited
     soft cpu = unlimited
     hard cpu = unlimited
     soft filesize = unlimited
     hard filesize = unlimited
     soft openfiles = 1024
     hard openfiles = 1024
To Top