PHP 7.4.13 Released!

posix_isatty

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_isattyDetermine if a file descriptor is an interactive terminal

Descrierea

posix_isatty ( mixed $fd ) : bool

Determines if the file descriptor fd refers to a valid terminal type device.

Parametri

fd

Descriptorul fișierului, care trebuie să fie o resource de fișier, sau un integer. Un integer se va presupune a fi un descriptor de fișier care poate fi transmis direct către apelul de sistem ce stă la bază.

În majoritatea cazurilor veți dori să utilizați o resource de fișier.

Valorile întoarse

Returns TRUE if fd is an open descriptor connected to a terminal and FALSE otherwise.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
hfuecks at phppatterns dot com
16 years ago
Can be useful to determine whether output is being piped elsewhere, for PHP shell scripts, for example;

#!/usr/local/bin/php
<?php
if ( !posix_isatty(STDOUT) ) {
   
fwrite(STDOUT, "Invalid TTY\n");
    exit(
2);
}
fwrite(STDOUT, "Enter you name\n");
$name = fgets(STDIN);
fwrite(STDOUT,"Hello $name\n");
exit(
0);
?>

If this script is like:

script.php > outfile

outfile will contain "Invalid TTY"
To Top